جمعه 11 اسفند 1402
×

«قطع همکاری» با یک استاد زن در دانشگاه امیرکبیر

دیده‌بان: دکتر سارا ملکان استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه امیرکبیر، پس از اتمام دوران مرخصی زایمان خود با نامه‌ی قطع همکاری مواجه شد. این استاد که پس پایان مرخصی به دانشگاه برای دریافت برنامه‌ی درسی مراجعه کرده، نامه‌ی قطع همکار دریافت کرد. 

«قطع همکاری» با یک استاد زن در دانشگاه امیرکبیر