چهارشنبه 09 خرداد 1403
×

تصاویری از آیین عجیب رهایی از شر بدبختی‌ها

فرارو: آیین Ngerebeg هر شش ماه یکبار در جزیره بالی اندونز برگزار می‌شود و اعتقاد بر این است که از بلایای طبیعی و بیماری‌ها محافظت می‌کند. مردم محلی با رنگ آمیزی بدن خود به رنگ‌های مختلف و پوشیدن لوازم جانبی مختلف در این آیین شرکت کردند. مردم محلی با اعتقاد به اینکه از شر انواع بدبختی‌ها خلاص می‌شوند، در روستای تگلالنگ گرد هم آمدند و این مراسم را به جا آوردند.
 
 

تصاویری از آیین عجیب رهایی از شر بدبختی‌ها

تصاویری از آیین عجیب رهایی از شر بدبختی‌ها

تصاویری از آیین عجیب رهایی از شر بدبختی‌ها

تصاویری از آیین عجیب رهایی از شر بدبختی‌ها

تصاویری از آیین عجیب رهایی از شر بدبختی‌ها

تصاویری از آیین عجیب رهایی از شر بدبختی‌ها

تصاویری از آیین عجیب رهایی از شر بدبختی‌ها

تصاویری از آیین عجیب رهایی از شر بدبختی‌ها

تصاویری از آیین عجیب رهایی از شر بدبختی‌ها

تصاویری از آیین عجیب رهایی از شر بدبختی‌ها

تصاویری از آیین عجیب رهایی از شر بدبختی‌ها

تصاویری از آیین عجیب رهایی از شر بدبختی‌ها

تصاویری از آیین عجیب رهایی از شر بدبختی‌ها

تصاویری از آیین عجیب رهایی از شر بدبختی‌ها

تصاویری از آیین عجیب رهایی از شر بدبختی‌ها