چهارشنبه 09 خرداد 1403
×

فرار از صحنه تصادف چه مجازاتی دارد؟

همشهری آنلاین: اگر هنگام رانندگی با عابران پیاده و یا خودروهای دیگر تصادف کنیم، فرار از صحنه جرم بهترین راه حل نیست؛ ‌ چرا که این کار می تواند به از دست دادن جان افراد و بروز خسارت های مالی و جانی منجر شود.

 دکترمحمد الیاسی، وکیل پایه یک دادگستری با بیانی ساده جرم فرار از صحنه تصادف و عواقب آن را توضیح می‌دهد: «تحقیقات نشان داده که مهمترین عاملی که باعث ترک و فرار افراد از محل وقوع تصادف می‌شود احساس"ترس"و "اضطراب" است؛ اما در واقع این ترس درونی هیچ پایانی ندارد وعذاب وجدان و ناراحتی، فشار روانی بیشتری را به فرد وارد می‌کند.»

الیاسی اضافه می‌کند:«متاسفانه برخی افراد به محض اینکه تصادف می‌کنند و متوجه می‌شوند که مقصرند فرار از صحنه تصادف را بر قرار ترجیح می دهند حال آنکه امکان دارد با کمک راننده، فرد حادثه دیده و مصدومان با کمک پزشکان و نیروهای امدادی از مرگ حتمی نجات یافته و از این کار احساس رضایت قلبی پیدا می‌کنند.»

‌وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه قانون بین آن دسته از رانندگانی که پا روی وجدان می‌گذارند و از صحنه تصادف فرار می‌کنند، با دیگر رانندگان تمایز قائل شده است می افزاید:«درقانون مجازات راننده فراری به صراحت عنوان شده است. در صورتی که راننده خودرو با شخص دیگری تصادف کند و موجب کشته شدن او شود، اگر این حادثه عمدی نباشد، چنین قتلی شبه عمد خواهد بود. مهم‌ترین مجازاتی که برای این جرم در نظر گرفته شده پرداخت دیه است که امروزه شرکت‌های بیمه پرداخت آن را تضمین می‌کنند.»

وکیل پایه یک دادگستری دراین باره تاکید می‌کند:«علاوه بر این، هرگاه راننده،مصدوم را به مکان‌هایی برای درمان و استراحت منتقل یا ماموران مربوط را از حادثه آگاه و یا به هر نحو موجبات معالجه و استراحت مصدوم را فراهم کند،دادگاه‌تخفیف را درباره او اعمال خواهد کرد.»