یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
×

سمی‌ترین حلزون جهان با یک نیش مرگبار

زومیت نوشت: بیش از هزار گونه حلزون مخروطی وجود دارد که ازنظر اندازه با هم فرق دارند و پوسته‌های مخروطی‌شکلی دارند. این نرم‌تنان شکارچی هستند و دندان‌های تغییریافته نیزه‌مانند پر از زهری دارند که از آن‌ها برای فلج کردن طعمه‌های خود استفاده می‌کنند.

طعمه‌های آن‌ها را معمولا ماهی‌های کوچک، بی‌مهرگان و سایر حلزون‌های مخروطی تشکیل می‌دهند.

همه حلزون‌های مخروطی برای انسان خطرناک نیستند، اما یکی از گونه‌های آن‌ها یعنی حلزون مخروطی جغرافیدان که در صخره‌های مرجانی منطقه هند-آرام یافت می‌شود، خطرناک است. طول این حلزون مخروطی می‌تواند به طول ۱۵ سانتی‌متر برسد.

سمی‌ترین حلزون جهان با یک نیش مرگبار