چهارشنبه 09 خرداد 1403
×

«اسطرخی»؛ روستایی زیبا در دامنه کوه شاه جهان

فرارو: «اسطرخی» یکی از روستاهای هدف گردشگری است که در شهرستان شیروان استان خراسان شمالی قرار دارد. روستایی زیبا در دامنه کوه شاه جهان که به رغم معرفی اندک همه ساله گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند. «اسطرخی» در ۴۵ کیلومتری جنوب شهر شیروان و ۹۳ کیلومتری بجنورد (مرکز استان خراسان شمالی) قرار دارد. شغل اکثر مردم این روستا کشاورزی و دامپروری است.

«اسطرخی»؛ روستایی زیبا در دامنه کوه شاه جهان
«اسطرخی»؛ روستایی زیبا در دامنه کوه شاه جهان
«اسطرخی»؛ روستایی زیبا در دامنه کوه شاه جهان
«اسطرخی»؛ روستایی زیبا در دامنه کوه شاه جهان
«اسطرخی»؛ روستایی زیبا در دامنه کوه شاه جهان
«اسطرخی»؛ روستایی زیبا در دامنه کوه شاه جهان
«اسطرخی»؛ روستایی زیبا در دامنه کوه شاه جهان
«اسطرخی»؛ روستایی زیبا در دامنه کوه شاه جهان
«اسطرخی»؛ روستایی زیبا در دامنه کوه شاه جهان
«اسطرخی»؛ روستایی زیبا در دامنه کوه شاه جهان
«اسطرخی»؛ روستایی زیبا در دامنه کوه شاه جهان
«اسطرخی»؛ روستایی زیبا در دامنه کوه شاه جهان
«اسطرخی»؛ روستایی زیبا در دامنه کوه شاه جهان
«اسطرخی»؛ روستایی زیبا در دامنه کوه شاه جهان
«اسطرخی»؛ روستایی زیبا در دامنه کوه شاه جهان
«اسطرخی»؛ روستایی زیبا در دامنه کوه شاه جهان