چهارشنبه 09 خرداد 1403
×

۷۴ ضربه شلاق برای مهندسی که حجاب از سر برداشت

دیده‌بان ایران: زینب کاظمی با اتهام جریحه‌دار کردن عفت عمومی، روز ششم شهریور، در دادگاه حاضر شده است.

۷۴ ضربه شلاق برای مهندسی که حجاب از سر برداشت

زینب کاظمی، مهندسی که در جلسه بهمن ماه سال گذشته مجمع سازمان نظام مهندسی حجاب از سر برداشت به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد

زینب کاظمی با اتهام جریحه‌دار کردن عفت عمومی، روز ششم شهریور، در دادگاه حاضر شده است.

 

۷۴ ضربه شلاق برای مهندسی که حجاب از سر برداشت