سه‌شنبه 15 اسفند 1402
×

دیپلم نظامی بسیار با ارزش و امتیاز شهروندی با افتخار!

عصر ایران: این دیپلم نظامی رومی در سال ۱۹۹۷ در کرواسی کشف شد. قدمت این سند باستانی که در یک رودخانه پیدا شد، به سال ۷۱ پس از میلاد باز می گردد.

این دیپلم نظامی مانند بلیت طلایی برای سربازان رومی بازنشسته بود زیرا برایشان شاهدی از پایان خدمت شرافتمندانه در ارتش روم بود و مزایای زیادی برای فرد به همراه داشتند. به عنوان نمونه، این مدرک شهروندی روم را به سرباز و کل خانواده وی اعطا می کرد.

دیپلم نظامی بسیار با ارزش و امتیاز شهروندی با افتخار!

شهروندی روم با مزایای ملموسی مانند معافیت از برخی مالیات ها، برخوردار از حمایت قانونی و حتی امکان تصدی مناصب دولتی همراه بود.

دیپلم نظامی رومی کشف شده در کرواسی به سنتوریون لیکای، پسر مردی به نام بیرس از مارسونیا (در حال حاضر شهر اسلاونسکی برد در کرواسی)، کهنه سرباز ناوگان میسنا تعلق داشته است. این دیپلم در سال 71 پس از میلاد در زمان امپراتور وسپاسیان اعطا شده بود.

این سرباز رومی برای خدمات طولانی خود (26 سال) شهروندی روم را دریافت کرده بود که بزرگترین پاداش برای افراد آزاد در امپراتوری روم بود.