یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
×

چرا احمد شاملو فوتبال را برای همیشه کنار گذاشت؟

محمد تاجیک در کانال تلگرامی‌اش نوشت:

چرا احمد شاملو فوتبال را برای همیشه کنار گذاشت ؟

در مستندی که مختار شکری پور درباره احمد شاملو ساخته و بعد ازظهر چهارشنبه درسینما سپیده به نمایش درآمد روایت جالبی از علاقه شاملو به فوتبال بازگو شده است. 

چرا احمد شاملو فوتبال را برای همیشه کنار گذاشت؟