یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
×

اعترافات هولناک کارگردان مشهور سینما!

ایسنا: رضا میرکریمی کارگردان سینما گفت: حسرت جاه‌طلبی‌های سابق خودم را می‌خورم.

اعترافات هولناک کارگردان مشهور سینما!

وی ادامه داد: وظیفه هنرمند این است که اثر خلق کند و اینکه به دلیل یک عامل بیرونی مثل سیاست ساکت باشم، خنده‌دارترین و مضحک‌ترین چیزی است که می‌توانم بشنوم.

او افزود: همه می‌گویند شما که وصل هستید!