چهارشنبه 09 خرداد 1403
×

تصویر جدید از حمله به سفارت ایران در فرانسه

ایسنا : امروز شنبه سفارت ایران در فرانسه مورد حمله قرار گرفت.

خبرگزاری رسمی جمهوری آذربایجان از وقوع حمله به ساختمان سفارت ایران در فرانسه خبر داد.

درب پشتی ساختمان سفارت به آتش کشیده شد

تصویر جدید از حمله به سفارت ایران در فرانسه