چهارشنبه 09 خرداد 1403
×

کنایه صریح جنتی به روحانیون کم‌سواد

خبرآنلاین: علی جنتی نوشت: ‌خرافه گوئی در منابر توسط برخی از روحانیان کم سواد درحال گسترش است و در انتساب معجزات و کرامات بی اساس به ائمه معصومین گوی سبقت را از برخی مداحان ربوده‌اند.

علی جنتی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد در توئیتی نوشت:

خرافه گوئی در منابر توسط برخی از روحانیان کم سواد درحال گسترش است و در انتساب معجزات و کرامات بی اساس به ائمه معصومین گوی سبقت را از برخی مداحان ربوده‌اند.

از طرح اینگونه مطالب جز دین‌گریزی نسل جوان تشنه حقیقت میتوان انتظاری داشت؟

کنایه صریح جنتی به روحانیون کم‌سواد