چهارشنبه 09 خرداد 1403
×

تصویری از ساختمان پلاسکو در اواخر دهه چهل

شب گوش: عکسی از ساختمان پلاسکو در اواخر دهه چهل شمسی را ببینید.

تابلوی پایین ساختمان: «بانک بین‌المللی ایران و ژاپن»

تصویری از ساختمان پلاسکو در اواخر دهه چهل