چهارشنبه 09 خرداد 1403
×

بخشنامه جدید وزارت کار اخراج کارگران را آسان می‌کند؟

در راستای مصوبه جدید وزارت کار کارفرمایان می‌توانند قرارداد کارگران را با بهانه «قصور در انجام وظایف» یا «نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه بعد از دریافت تذکر کتبی» یک جانبه فسخ و کارگر را از کار اخراج کنند.

تصویری دلخراش از کشف لاشه یک پلنگ

رضا شکاریان اظهار کرد: در بررسی‌های مقدماتی محیط بانان، نشانه‌ای از تیراندازی روی لاشه پلنگ دیده نشده و با توجه به دور بودن محل مشاهده لاشه از جوامع انسانی، احتمال مسمومیت این پلنگ بسیار ضعیف است.