سه‌شنبه 02 مرداد 1403
×

این پسر کوچک، پادشاه انگلستان است!

عصر ایران: عکسی از پادشاه چارلز سوم در بالکن کاخ باکینگهام پس از تاجگذاری مادرش در سال ۱۹۵۳ را مشاهده کنید.

این پسر کوچک، پادشاه انگلستان است!